הנחיות לשליחת קובץ חשבוניות (קובץ 100)

על מנת לשדר נתונים למערכת Segment בפורמט קובץ 100, הקובץ יכיל נתונים ב-4 סוגי רשומות:

 • 0 –מידע על החשבונית
 • 1 – מידע על תעודת המשלוח בחשבונית
 • 2 – מידע על שורות של תעודת המשלוח.
 • 3 – פירוט מספר הקצאה חשבוניות ישראל (לא חובה – בהתאם להוראות רשות המיסים ולהנחיות הלקוח)

 

הסבר על סוגי הרשומות

 • כל רשומה מסוג 0 (נתוני חשבונית), צריכה להכיל אחריה רשומה\ות מסוג 1 (נתוני תעודת משלוח) המתיחסות לאותה חשבונית.
 • סה”כ ערך השורות בתעודה (רשומה 1) צריך להיות תואם לסה”כ ערך החשבונית (רשומה 0).
 • כל רשומה מסוג 1 (נתוני תעודת משלוח) צריכה להכיל אחריה רשומה\ות מסוג 2 (נתוני פריטים בתעודה) המתיחסות לאותה התעודה, באותה החשבונית.
 • סה”כ ערך השורות בתעודה (רשומה 2) צריך להיות תואם לסה”כ ערך התעודה (רשומה 1).
 • רשומה מסוג 3 הינה רשומת סיכום לחשבונית.
 • רשומה מסוג 3 הינה רשומה יחידה פר חשבונית והיא למעשה רשומת סיכום של החשבונית.

 
 

סוג רשומה 0 (פרטי החשבונית)

מיקום גודל תיאור השדה שם השדה חובה
1-1 1 קבוע “0” סוג רשומה כן
2-6 5 מספר רשת\לקוח מספר לקוח כן
7-16 10 מספר הספק אצל הלקוח מספר ספק כן
17-22 6 במבנה YYMMDD תאריך חשבונית כן
23-32 10 מספר החשבונית שאליה מיוחסות התעודות מס’ חשבונית כן
33-44 10.2 סה”כ לחשבונית ברוטו – לא כולל מע”מ והנחות. ערך ברוטו כן
45-56 10.2 סה”כ הנחה רגילה לחשבונית – לא כולל מע”מ ערך הנחה רגילה לא
57-68 10.2 סה”כ הנחת מבצע לחשבונית – לא כולל מע”מ ערך הנחת מבצע לא
69-72 2.2 דוגמא : 52.19 יש לכתוב 5219
דוגמא : 1.5 יש לכתוב 0150
עיגול סכום סה”כ(כולל מע”מ) לא
73-80 8 FILLER ערך קבוע אפסים FILLER כן
81-92 10.2 סכום מע”מ סכום מע”מ כן
93-95 3 ILS, USD,EUR ברירת מחדל 000 הינה ILS מטבע לא
96-100 4 FILLER ערך קבוע אפסים FILLER כן

 
 

סוג רשומה 1 (פרטי תעודת משלוח)

מיקום גודל תיאור השדה שם השדה חובה
1-1 1 קבוע “1” סוג רשומה כן
2-11 10 מס’ חנות\סניף של הלקוח מספר חנות כן
12-21 10 המספר המופיע על גבי תעודת המשלוח שנשלחה על ידי הספק.
בתעודות החזרה יש לציין את מספר תעודת ההחזרה של הרשת
מס’ תעודת משלוח כן
22-22 1 0 = החזרה. 1 = כניסה רגילה. סוג תעודה כן
23-28 6 התאריך על גבי התעודה במבנה YYMMDD תאריך תעודה כן
29-38 10 מספר בול של הרשת (זהו מספר תעודת הכניסה של הסניף) מספר בול כן
39-71 33 FILLER ערך קבוע אפס FILLER כן
72-86 15 אופציונלי אסמכתא נוספת לא
87-97 11 יש לרפד באפסים מובילים משמאל למספר ההזמנה במידה ונותר מקום.
דוגמא: הזמנה 998121 יש לכתוב 00000998121
מספר הזמנת רכש לא
98-100 3 FILLER ערך קבוע אפס FILLER כן

 
 

הערות:

 1. מספר חנות – זהו מספר הסניף ברשת, יש לשים לב שאם משתמשים ב-“המרת קודי סניפים” אז ההמרה מעודכנת בסגמנט.

  ניתן תמיד לבדוק זאת בפורטל של סגמנט תחת “עדכון נתוני סניף”, ניתן לעשות זאת ידנית או מקובץ אקסל.

  יש לשים לב שמספר הסניף תואם למספר הסניף בתעודת האספקה / כניסה.

 2. מס’ תעודת משלוח – יש לוודא שיש קליטה עבור תעודת המשלוח. צריך שהקליטה תגיע לסגמנט ותופיע בפורטל תחת הכותרת “אספקות”.

  יש אפשרות לא לשים ערך זה ולהסתמך רק על “מס’ בול”. במקום זאת יש למלא את השדה בערכי “0”. במקרה זה חייב להיות מספר בול תקין התואם לנתונים ההתקבלו מהרשת.

 3. מס’ בול – יש אפשרות לא לשים ערך זה ולהסתמך רק על “מספר תעודת משלוח”. במקום זאת יש למלא את השדה בערכי “0”. במקרה זה חייב להיות מספר תעודת משלוח תקין.
 4. אם הרשת הגדירה שניתן להתחשבן בחשבונית עם יותר מתעודה אחת – אז יש להגדיר מחדש רשומה מסוג “1” עבור כל תעודה.

(!) יש לשים לב גם לתנאים של כל רשת – לדוגמא אם הרשת הגדירה שחשבונית יכולה להכיל יותר מתעודה אחת אך על אותו מספר סניף /חנות, אז כלל התעודות בחשבונית צריכות להיות עם אותו מספר חנות.

 
 

סוג רשומה 2 (שורות בתעודת המשלוח)

מיקום גודל תיאור השדה שם השדה חובה
1-1 1 קבוע “2” סוג רשומה כן
2-14 13 מס’ הפריט בקטלוג הלקוח מס’ פריט לקוח כן
15-27 13 מספר הפריט אצל הספק מס’ פריט ספק כן
28-28 1 0 = בודדים 1 = אריזות סוג יח’ מכירה כן
29-35 5.2 יש לציין שדה זה במידה וסוג יח’ מכירה = 0 כמות בודדים כן
36-38 3 יש לציין שדה זה במידה וסוג יח’ המכירה=1 כמות באריזה כן
39-41 3 יש לציין שדה זה במידה וסוג יח’ מכירה=1 מס’ אריזות כן
42-52 7.4 מחיר ליחידה ללא מע”מ מחיר ליחידה כן
53-61 5.4 ערך הנחת הפריט הנחת פריט כן
62-79 18 מס’ פריט ארוך בקטלוג הלקוח במידה ושדה זה יכיל מידע, הוא ידרוס את שדה 2-14 לא
80-84 5 אפסים קבועים במידה ואין יש לרפד באפסים מובילים משמאל למספר.
לדוגמא 00005
מספר שורה בהזמנה לא
85-89 5 אפסים קבועים במידה ואין יש לרפד באפסים מובילים משמאל למספר.
לדוגמא 00005
מספר שורה תעודת משלוח לא
90-100 11 יש לרפד באפסים מובילים משמאל למספר ההזמנה במידה ונותר מקום.
דוגמא: הזמנה 998121 יש לכתוב 00000998121
מספר הזמנת רכש לא

הערות:

 1. מספר פריט לקוח – זהו שדה של הקוד פריט ברשת כפי שמופיע בקטלוג שלו. אם משתמשים ב”קוד פריט ספק” במקום אז יש לשים לב שה-“קוד פריט לקוח” ממלוא עם ערכי “0”.
 2. מספר פריט ספק – זהו שדה של הקוד פריט ספק כפי שהוגדר על ידי הספק ב-“המרת פריטי ספק”. יש לשים לב שהנתונים מעודכנים – ניתן תמיד לבדוק זאת בפורטל של סגמנט תחת קטלוג -> “עדכון נתוני פריט”, ניתן לעשות זאת ידנית או מקובץ אקסל.

  אם לא משתמשים בשדה זה – יש למלא את השדה עם ערכי “0”.

 3. יש לשים לב ששמים את השדות של קוד פריט לקוח וקוד פריט ספק במיקומים הנכונים. בלבול במיקום או החלפת מיקומם יגרום לשגיאה.
 4. יש לשים לב שההשוואה נעשית מול תעודת הכניסה של הרשת -> לכן אם יש שגיאה יש להשוות את הנתונים מול נתוני הכניסה של הרשת.

  יש לשים לב שהפריטים, מחירים וכמויות בין התעודות כניסה והנתונים בקובץ 100 תואמים – במידה ולא – תתקבל שגיאה.

 

סוג רשומה 3 (מספר הקצאה חשבוניות ישראל)

מיקום גודל תיאור השדה שם השדה חובה
1-1 1 קבוע “3” סוג רשומה כן
2-26 25 מס’ עוסק מורשה של הספק (שולח החשבונית) מס’ עוסק מורשה שולח כן
27-51 25 מס’ עוסק מורשה של הלקוח (מקבל החשבונית) מס’ עוסק מורשה מקבל כן
52-86 35 מספר ההקצאה כפי שהתקבל מרשות המיסים עבור חשבונית זו מספר הקצאה לחשבונית כן
87-100 14 FILLER קבוע אפסים FILLER כן

הערות:

סוג רשומה זו הינו חובה עבור חשבוניות מעל 25000 ש”ח , בהתאם לדרישות רשות המסים. חשבוניות מעל סכום זה, אשר לא יכילו סוג רשומה זה, ייכשלו בשלב הבדיקות.

 
 

טיפול בערכים שליליים

מצורפת טבלת תרגום לסימן מינוס עבור ערכים שליליים “-” . את הספרה האחרונה בשדה מחליפים באות הנ”ל:

ספרה להחלפה החלפה באות
0 {
1 J
2 K
3 L
4 M
5 N
6 O
7 P
8 Q
9 R

קובץ לדוגמא

ניתן להוריד קובץ לדוגמא כאן

לא לשכוח לשתף!